Med varsamma händer bäddar jag din sista plats mossmjuk

Svartmörkret får aldrig ta mig

För alltid ska jag låta mitt hjärta bländas av ljuset och minnet från dig

- Vackerskatt, mitt barn