Så här har jag tänkt när jag kartlagt var skyddsrum finns i miljöer som jag vistas i då och då. Där jag bor finns inte mycket bebyggelse och därmed inte heller något särskilt skydd.

Har du koll på hur det ser ut där du bor/ arbetar/ studerar och lever på din fritid?