Under rätt många veckor har jag knappt varit aktiv på sociala medier, inte heller nyhetsuppdaterat mig i någon egentlig mening. Det har varit nödvändigt då jag har behövt lägga min kraft på det som jag tyckt varit allra viktigast under en påfrestande tid med sjukdom i familjen. När jag utvärderar just avsaknaden av information kan jag konstatera att jag mycket snabbt tappat kollen!

Hur är det då för människor som avsiktligt väljer bort det mesta av information som flödar? Möjligen är de ”friare” och kanske gladare för stunden. Men att vara ovetande om samhällets olika skeenden, aktuella diskussioner är nog inte alltid av godo tror jag. Att hitta en balans är nog lika klokt som viktigt.

Nu är det dags för mig att återgå till mer normalläge i livet med jobb, pianospelande och fortsatt prepperi.

Man kan inte vara förberedd på allt men det vore ju dumt att inte ha en plan för sånt som är möjligt att påverka.