Jag undviker tala politik.

MEN – till följd av det försämrade omvärldsläget har jag lagt in en rejälare växel och satsar nu på större volymer på mitt preppande. Jag tränar i högre utsträckning på olika färdigheter och jag har även utökat min kunskapsbas i form av fackböcker och diverse information från nätet.

Jag håller mig positiv till framtiden och vad som väntar där samtidigt som jag absolut vill förse mig med sådant som kan vara bra att ha om det blir väldig oreda.

Det är inget betungande, jag ser det som en slags försäkring. 

Det jag kan påverka, vill jag påverka!